utsikt

Bli erkänd som ett ledande hotell
både nationellt och internationellt,
upprätthålla höga kvalitetsstandarder
i uppmärksamhet åt våra kunder,
med beaktande av hållbar utveckling genom
av miljöprocesserna i vår verksamhet,
generera en arbetsstabilitet till våra medarbetare,
skapa jobb i regionen.