värden

• Ansvar
• Samarbete
• Effektivitet och effektivitet
• Tolerans
• Integritet
• Hållbarhet
• ekologisk respekt