Hållbar politik

I Legend Hotel har vi som huvudmål att upprätthålla en balans
mellan miljön sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga,
alltid engagerade i konstant vaksamhet att inte tillåta
ingen förändring eller skada som skadar rollen mellan miljöerna.
The Legend Hotel har för avsikt att
• Ge utbildning för anställda i gott skick
hållbara metoder, för att stärka engagemanget för underhåll
och kontinuerlig förbättring av miljöledningssystemet.
• Överför en hållbar kultur till våra medarbetare
om rationell användning av naturresurser.
• Ge våra kunder information om vår
principer och ledning som vi utför för hållbar utveckling
inom och utanför hotellet.
• Uppmuntra inte konstgjorda ätare, jakt, utsöndring av flora och fauna,
sexuellt eller barnutnyttjande eller försäljning av produkter eller artefakter
av landets kulturarv.
• Gör inköp eller leveranser som är vänliga material
med miljön