verdier

• Ansvar
• Samarbeid
• Effektivitet og effektivitet
• Toleranse
• Integritet
• Bærekraftighet
• Økologisk respekt