Eco Sustainable Legend

Hotel Leyenda ønsker å være en del av Costa Ricas endring for et grønnere land,
Vår forpliktelse er med planeten og med de nye generasjonene.
I 2016 ble hele hotellets belysningssystem erstattet med LED.
Systemer for reduksjon av vannforbruk ble installert
Rommene ble merket på god praksis for å redusere vann og lys
I mai 2018 ble det installert 356 solcellepaneler for å levere alt nødvendig forbruk av hotellet.