værdier

• Ansvar
• Samarbejde
• Effektivitet og effektivitet
• Tolerance
• Integritet
• Bæredygtighed
• Økologisk respekt