Vize

Buďte uznáváni jako vedoucí hotel
na národní i mezinárodní úrovni, \ t
zachování vysokých standardů kvality
v pozornosti našim klientům,
zohlednění udržitelného rozvoje prostřednictvím. \ t
environmentálních procesů našich činností,
generování pracovní stability našim spolupracovníkům,
vytváření pracovních míst v regionu.