Hodnoty

• Odpovědnost
• Spolupráce
• Účinnost a účinnost
• Tolerance
• Integrita
• Udržitelnost
• Ekologický respekt