Trvale udržitelné politiky

V hotelu Legend máme jako hlavní cíl udržet rovnováhu
prostředí; sociální, hospodářské, kulturní a environmentální, \ t
vždy se zabývají neustálou ostražitostí, aby nedovolili
žádná změna nebo poškození, které by poškodilo roli prostředí.
Hotel Legend se zavazuje:
• Poskytování školení zaměstnancům v dobrém stavu
udržitelných postupů s cílem posílit závazek k údržbě
a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu.
• Předejte našim spolupracovníkům udržitelnou kulturu
o racionálním využívání přírodních zdrojů.
• Poskytněte našim zákazníkům informace týkající se našich
a managementu, který provádíme v oblasti udržitelného rozvoje
uvnitř i vně hotelu.
• Nepodporujte umělé jedlíky, lov, flóru a faunu,
sexuální nebo dětské vykořisťování nebo prodej výrobků nebo artefaktů
kulturního dědictví země.
• Provádět nákupy nebo dodávky, které jsou přátelskými materiály
prostředí